Άισμπεργκ

Από την νέα σεζόν θα προστεθούν η καλλιέργεια του Iceberg για συγκομιδή από Νοέμβριο έως Απρίλιο.
Άισμπεργκ

Εικόνες από την Καλλιέργεια άισμπεργκ

Καλλιέργεια Άισμπεργκ