Όργωμα

   Φρεζάρισμα

   Φύτεψη – Σπορά

   Σκάλισμα

   Συγκομιδή

   Διαλογή – Συσκευασία